Ghi nhớ chế độ tắt chức năng Eco Start/Stop trên xe Mercedes-Benz

22-06-2023

Mỗi khi khởi động, chức năng ECO start-stop sẽ tự động được kích hoạt, ngay cả khi chức năng này đã bị tắt trong lần khởi động động cơ trước đó. Sau khi sử dụng kích hoạt Ghi nhớ chế độ tắt chức năng Eco Start/Stop, hệ thống sẽ ghi nhớ chế độ ECO đã bị tắt cho đến khi bạn nhấp lại vào nút này để bật lại.