HOTLINE: 0909 122 256
0963 570 339

Bộ sách xử lí lỗi điện xe tải Hyundai

BỘ SÁCH XỬ LÍ LỖI TẢI HYUNDAI GỒM 5 QUYỂN:

  • Chẩn đoán điện tải Hyundai
  • Hướng dẫn xử lí lỗi động cơ Hyundai D6CA-D6CB hộp 2 giắc (tập 1 và tập 2)
  • Hướng dẫn xử lí lỗi động cơ Hyundai D6CA-D6CB-D6CC-D6CD hộp 3 giắc (tập 1 và tập 2)
Zalo
Hotline