HOTLINE: 0909 122 256
0963 570 339

Mạch Điện

Mạch điện ford ranger 2022

09-05-2023

Mạch điện ford ranger 2022 ✅ Mạch điện động cơ ✅ Mạch điện các hệ thống điện thân xe ✅ Mạch điện hộp số ✅ Mạch điện các hệ thống khác trên xe ✅ Vị trí cầu chì, relay Link tải mạch điện: https://drive.google.com/file/d/1WtabJ8mojvsP3KEZqKe9aQ_ymo4ZPcE3/view?usp=share_link

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - MẠCH ĐIỆN INNOVA 2006-2011

20-03-2023

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - MẠCH ĐIỆN INNOVA 2006-2011 ✅ Mạch điện động cơ ✅ Mạch điện các hệ thống điện thân xe ✅ Mạch điện hộp số ✅ Mạch điện các hệ thống khác trên xe ✅ Vị trí cầu chì, relay

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - MẠCH ĐIỆN FORD TRANISIT 2013

19-03-2023

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - MẠCH ĐIỆN FORD TRANISIT 2013 ✅ Mạch điện động cơ ✅ Mạch điện các hệ thống điện thân xe ✅ Mạch điện hộp số ✅ Mạch điện các hệ thống khác trên xe ✅ Vị trí cầu chì, relay

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - Mạch điện Audi A8L Quattro Sedan (4HL) V6-3.0L 2018

18-03-2023

Mạch điện Audi A8L Quattro Sedan (4HL) V6-3.0L 2018 ✅ Mạch điện các hệ thống trên xe. ✅ Vị trí giắc ✅ Thứ tự chân trong giắc, cầu chì Relay.

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - Mạch điện xe Ford Focus 2007-2012

15-03-2023

Mạch điện focus 2007-2012 ✅ Mạch điện động cơ ✅ Mạch điện các hệ thống điện thân xe ✅ Mạch điện hộp số ✅ Mạch điện các hệ thống khác trên xe ✅ Vị trí cầu chì, relay

HỌC NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ - Mạch điện hệ thống đèn Ford ranger 2023 đời mới

15-03-2023

Mạch điện hệ thống đèn head lamp Ford ranger 2023 đời mới

Mạch điện Toyota Camry 2012

09-03-2023

Mạch điện Toyota Camry 2012 ✅ Hướng dẫn sử dụng mạch điện: tra cứu mạch điện, mã lỗi, vị trí cầu chì relay, giắc.

Zalo
Hotline